บริษัทเทียมถิ่น จำกัด
การบำรุงรักษา รถขุดไฮดรอลิค komatsu
KOMATSU รุ่น PC200-6
KOMATSU รุ่น PC200-7A


KOMATSU รุ่น PC200-6
คู่มือการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล PC200-6

ข้อแนะนำการใช้และบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อ  KOMATSU รุ่น  PC200-6

 

การบริการที่  250  ชั่วโมงการทำงานแรก  (กรณีรถใหม่เริ่มทำงานครบ  250  ชั่วโมง)

·     เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

·  เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์  กรองน้ำมันหล่อลื่น  และกรองน้ำมันไหลกลับ (สำหรับเครื่องจักรที่มีเท่านั้น)

·     ตรวจสอบ และปรับตั้งระยะห่างของก้านวาล์ว

การบริการเมื่อมีความจำเป็นหรือต้องการ (WHEN REQUIRED)

·     ตรวจสอบทำความสะอาด  และเปลี่ยนไส้กรองอากาศ

·     ทำความสะอาดภายในของระบบหล่อเย็น

·     ตรวจสอบและขันยึดโบลท์ของแผ่น track

·     ตรวจสอบและปรับตั้งความตึงของ track

·     ตรวจสอบตัวอุ่นอากาศไฟฟ้า

·     เปลี่ยนฟัน bucket (แบบสลักยึดแนวตั้ง)  หรือ

·     เปลี่ยนฟัน bucket (แบบสลักยึดแนวนอน)

·     ปรับตั้งระยะห่างของ bucket

·     ตรวจสอบระดับของน้ำยาล้างกระจก  และเติม

·     ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องปรับอากาศ

·     การเปลี่ยนไส้กรองสำหรับ breaker

การตรวจสอบก่อนการทำงาน

·     ตรวจสอบและเติมน้ำหล่อเย็น

·     ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์  และการเติมน้ำมันหล่อลื่น

·     ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง  และการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

·     ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิค  และการเติมน้ำมันไฮดรอลิคให้ได้ระดับ

·     ตรวจสอบการอุดตันของกรองอากาศ

·     ตรวจสอบสายไฟฟ้า

·     การหล่อลื่น clamshell bucket (12  จุด)

·     ตรวจสอบน้ำมันและตะกอนในตัวแยกน้ำ  และการระบายน้ำทิ้ง

การบริการทุกๆ 100  ชั่วโมงการทำงาน

·     การหล่อลื่น

Ø      สลักยึดกระบอก Boom                              (2  จุด)

Ø      ปลายแกนกระบอก Boom                              (2  จุด)

Ø      สลักยึดกระบอก Arm                                (1  จุด)

Ø      สลักยึดจุดต่อ  Boom - Arm                                     (1  จุด)

Ø      ปลายแกนกระบอก Arm                                (1  จุด)

Ø      สลักยึดกระบอก Bucket                            (1  จุด)

Ø      สลักยึดจุดต่อ Arm - Link                                    (1  จุด)

Ø      สลักยึดจุดต่อ Arm - Bucket                            (1  จุด)

Ø      สลักยึดจุดต่อ Link                                                      (2  จุด)

Ø      ปลายแกนกระบอก Bucket                                      (1  จุด)

Ø      สลักยึดจุดต่อ Bucket - Link                                 (1  จุด)

·       ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น  ภายในตัวเรือน  swing marchinery  และการเติมน้ำมันหล่อลื่น 

·       การระบายน้ำและตะกอนจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง

การบริการทุกๆ 250  ชั่วโมงการทำงาน

·       การตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในตัวเรือน  Final drive  และการเติมน้ำมันหล่อลื่น

·       การตรวจสอบระดับสารละลายในแบตเตอรี่

·       เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์  และกรองน้ำมันหล่อลื่น

·       เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิค

·       การหล่อลื่น swing circle           (2  จุด)

·       ตรวจสอบและปรับตั้งความตึงของสายพานพัดลม

·       ตรวจสอบและปรับตั้งความตึงของสายพาน compressor  ของเครื่องปรับอากาศ

การบริการทุกๆ 500  ชั่วโมงการทำงาน

·       เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

·       ตรวจสอบระดับจาระบีของ swing pinion และการเติมจาระบี

·   เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์กรองน้ำมันหล่อลื่นและกรองน้ำมันไหลกลับ (ในเครื่องจักรที่มีเท่านั้น)

·   ทำความสะอาดและตรวจสอบครีบของหม้อน้ำ, oilcooler, aftercooler  และ condenser (สำหรับเครื่องจักรที่มีเครื่องปรับอากาศ)

·   ทำความสะอาดภายในและภายนอกกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ (สำหรับเครื่องจักรที่มีเครื่องปรับอากาศ)

·   เปลี่ยนไส้กรองรูระบายอากาศของถังน้ำมันไฮดรอลิค

การบริการทุกๆ 1,000  ชั่วโมงการทำงาน

·       เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น  ภายในตัวเรือน swing machinery

·       ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในตัวเรือน damper  และการเติมน้ำมันหล่อลื่น

·       ตรวจสอบการขันยึดชิ้นส่วนของเทอร์โบชาร์จเจอร์

·       ตรวจสอบระยะรุนของโรเตอร์ในเทอร์โบชาร์จเจอร์

·       เปลี่ยนกรองปรับสภาพน้ำ

การบริการทุกๆ 2,000  ชั่วโมงการทำงาน

·       เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นภายในตัวเรือน Final drive

·       เปลี่ยน้ำมันไฮดรอลิค  และทำความสะอาด  strainer

·       ทำความสะอาดรูระบายอากาศของเครื่องยนต์

 

 

แนวทางการทำบริการ

 

·       เมื่อทำการเปลี่ยนหรือเติมน้ำมันอย่าใช้น้ำมันที่ต่างชนิดกัน

·   ชนิดของน้ำมันและสารหล่อเย็นที่เติมลงในเครื่องจักรมีมาตราฐานจากโรงงาน  เช่นตามตารางข้างล่างนี้

รายการ

ชนิดของสารละลาย

อ่างน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

SAE 15W - 40, API classification CD

ตัวเรือน Swing machinery

ตัวเรือน Final drive

ตัวเรือน Damper

 

SAE 30, API classification CD

ถังน้ำมันไฮดรอลิค

SAE 10W, API classification CD

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ASTM D975 No.2    (อย่างไรก็ดี, ASTM D975 No.1 ใช้สำหรับฤดูหนาว  ช่วงเดือนตุลาคม ถึง  มีนาคม)

หม้อน้ำ

Komatsu Supper Coolant (AF - ACL) 41% เติมลงในน้ำหล่อเย็น

 

รายการชิ้นส่วนที่สิ้นเปลือง

 

ชิ้นส่วนที่สิ้นเปลือง  เช่น  ไส้กรอง  ฟัน  bucket ฯลฯ  ที่ต้องทำการเปลี่ยนตราระยะเวลาการทำบำรุงรักษาหรือก่อนที่ชิ้นส่วนนั้นจะสึกหรอจนไม่สามารถใช้งานได้

จะต้องเปลี่ยนชิ้นที่สิ้นเปลืองอย่างถูกต้อง  เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องจักรและให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่  ควรใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ที่มีคุณภาพของโคมัตสุ

เมื่อสั่งชิ้นส่วน  โปรดตรวจสอบ  หมายเลขของชิ้นส่วนในหนังสือคู่มืออะไหล่ (Parts book)

หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ที่อยู่ในวงเล็บให้เปลี่ยนด้วยในเวลาเดียวกัน

รายการ

หมายเลข

ชิ้นส่วน

ชื่อชิ้นส่วน

จำนวน

ระยะเวลาที่

เปลี่ยนชิ้นส่วน

กรองน้ำมันไฮดรอลิค

07063-01210

(07000-05180)

ไส้กรอง

(โอ-ริง)

1

(1)

การบริการทุกๆ 250 ชั่วโมง

กรองน้ำมันหล่อลื่น

600-211-5241

กรอง

1

การบริการทุกๆ 250 ชั่วโมง

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

600-311-8221

กรอง

1

การบริการทุกๆ 500 ชั่วโมง

ช่องทางระบายอากาศถังน้ำมันไฮดรอลิค

20Y-60-21410

ไส้กรอง (ในถัง HYD.)

 

การบริการทุกๆ 500 ชั่วโมง

กรองอากาศ

600-181-6820

600-181-6740

ไส้กรองชั้นเดียว (PC200, 220)

ไส้กรอง 2 ชั้น (PC210, 230 และ option)

1

1

-

 

 

 

 

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  สารหล่อเย็น  และน้ำมันหล่อลื่น  ที่เหมาะสมกับอุณหภูมิ

 

การเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  สารหล่อเย็น  และน้ำมันหล่อลื่น  ที่ถูกต้องจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบขณะทำงาน

ส่วนที่บรรจุ

ชนิดของของเหลว

ความจุ

Specified

Refill

อ่างน้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

23.5 L.

6.20 US gal

5.17 UK gal

22.5 L.

5.94 US gal

4.95 UK gal

ตัวเรือน Swing machinery

6.8 L.

1.8 US gal

1.5 UK gal

6.8 L.

1.8 US gal

1.5 UK gal

ตัวเรือน Final drive (แต่ละข้าง)

6.3 L.

1.7 US gal

1.4 UK gal

5.5 L.

1.5 US gal

1.2 UK gal

ตัวเรือน Damper

0.75 L.

0.20 US gal

0.17 UK gal

 

-

 

ระดับไฮดรอลิค

(PC200, 210)

239 L.

63.1 US gal

52.6 UK gal

 

 

166 L.

43.8 US gal

36.5 UK gal

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันดีเซล

310 L.

81.8 US gal

68.2 UK gal

 

-

ระบบหล่อเย็น

น้ำ

(PC200, 210)

22.6 L

5.97 US gal

4.97 UK gal

 

-

 

 

 

 


บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝ่ายขาย : 086-4785805
ฝ่ายอะไหล่ : 086-4785805
ฝ่ายธุรการและบริการ : โทร 044-255607-9 แฟกซ์ 044-255607
Email : tiamtinkorat@gmail.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.