บริษัทเทียมถิ่น จำกัด
การบำรุงรักษา รถขุดไฮดรอลิค kobelco
KOBELCO รุ่น SK200V


KOBELCO รุ่น SK200V
การใช้และบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK200V

ข้อแนะนำการใช้และบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิคยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK200V

- การหล่อลื่นและการดูแลรักษาที่ถูกต้อง มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้เครื่องจักร เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องจักรนั้นได้ยาวนาน โดยไม่ทำให้สมรรถนะของเครื่องจักรลดลงแต่อย่างใด การดูแลรักษาก่อนที่ผู้ใช้เครื่องจะทำการหล่อลื่น หรือทำการดูแลรักษา จะต้องอ่านคำเตือนและข้อควรระวังให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนเสมอ

- อะไหล่และสารหล่อลื่นที่ใช้จะต้องเป็นชนิดที่ศูนย์บริการแนะนำ ซึ่งจะมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศ และสภาวะการใช้งานมากที่สุด

- ระวังอย่าให้น้ำลงไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิง การเติมน้ำมันจะต้องระวังไม่ให้น้ำบนฝาถังเก็บน้ำมัน หรือน้ำที่ติดด้านก้นถังน้ำมันผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง

- ดูแลรักษาให้เครื่องจักรสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและค้นหาข้อบกพร่อง เช่น การรั่วไหล, รอยแตกร้าว

- อย่าทำการบำรุงรักษา เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหรือไส้กรองในทันทีที่หยุดรถ เพราะทุกอย่างยังร้อนอยู่ ควรรอสักพัก เพื่อให้เครื่องจักรเย็นลงเสียก่อน

- น้ำมันเก่าที่ถ่ายออก ไส้กรองที่เปลี่ยน ควรตรวจดูว่ามีสิ่งผิดปกติติดอยู่หรือไม่ หากมีสิ่งผิดปกติปนอยู่ด้วยให้แจ้งช่างทันที

- เมื่อมีการถอดอุปกรณ์ไฮดรอลิค ควรหาปลั๊กหรือผ้าเทป ปิดช่องทางต่าง ๆ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง

- ทุกครั้งที่เปลี่ยน โอ-ริง หรือปะเก็น ควรทำความสะอาดผิวหน้า และใช้จารบี หรือน้ำมันหล่อลื่นทาบาง ๆ

- ในการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิค และการถอดหัวต่อท่อน้ำมันไฮดรอลิค ให้ทำการโยกคันบังคับอุปกรณ์ไฮดรอลิค ภายในห้องคนขับหลาย ๆ ครั้ง ซ้ำ ๆ กัน จนกระทั่งความดันตกค้างในวงจรไฮดรอลิคลดลง

- เมื่อต้องการตรวจสอบระบบไฟฟ้า จะต้องปิดสวิทซ์และถอดขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ออกก่อนเสมอ

การตรวจสอบตามกำหนดเวลา สำหรับชิ้นส่วนสำคัญส่วนต่าง ๆ ที่ต้องตรวจสอบเป็นประจำตามกำหนดเวลา

(ควรเปลี่ยนทุก 2 ปี) มีดังนี้

No.

ชื่อชิ้นส่วนและตำแหน่งที่ตั้ง

จำนวน

1

ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง

2

2

ท่อยางสายน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันไปยังเครื่องยนต์

2

3

ท่ออ่อนระหว่างเครื่องปรับอากาศ

2

4

ท่ออ่อนทางดูดระหว่างปั๊มน้ำมันไฮดรอลิคกับถังน้ำมันไฮดรอลิค

1

5

ท่ออ่อนระหว่างปลายล่างของกระบอกบูม กับวาล์วควบคุม

2

6

ท่ออ่อนระหว่างปลายล่างของกระบอกอาร์มกับวาล์วควบคุม

2

7

ท่ออ่อนระหว่างด้านก้านสูบของกระบอกบุ้งกี๋กับวาล์วควบคุม

2

8

ท่อไหลกลับ

4

คำเตือนเกี่ยวกับท่อโลหะและท่ออ่อนในวงจรน้ำมัน

 • ห้ามใช้เครื่องมือบีบ หรือทุบท่อความดันสูง
 • ห้ามใช้ท่อโลหะที่คดงอ หรือมีสภาพไม่ปกติ
 • น้ำมันที่รั่วไหลจากการซ่อมจุดรั่ว หรือเสียหายของท่อข้อต่อต่าง ๆ อาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้
 • การตรวจสอบท่ออ่อนและท่อโลหะทั้งหมดจะต้องทำอย่างระมัดระวัง
 • การตรวจสอบท่อเพื่อหารอยรั่วไม่ควรใช้มือเปล่าเท่านั้น
 • ขันน๊อตข้อต่อต่าง ๆ ให้แน่นตามค่าที่กำหนดให้ความผิดปกติในระบบท่อที่พบบ่อย ๆ และควรทำการตรวจสอบมีดังนี้
 1. ข้อต่อปลายท่อเกิดความเสียหาย หรือรั่วซึม
 2. เปลือกหุ้มท่ออ่อนไฮดรอลิค มีการเสียดสีหรือขูดขีดกับของมีคม ทำให้ลวดที่ดักหุ้มภายนอกเสียหาย เมื่อได้รับความดัน อาจจะแตกได้
 3. เปลือกหุ้มชั้นนอกของท่อส่วนโค้ง ซึ่งอยู่สูงสุดของรถขุดจะถูกเกี่ยวหรือเบียดขณะทำงานได้
 4. ท่ออ่อนและข้อต่อต่าง ๆ อาจจะถูกกระทบกระแทกคดงอได้
 5. ส่วนที่เป็นสายอ่อน ควรจะมีส่วนป้องกันด้านนอกที่แข็งแรง
 6. ข้อต่อปลายท่อต่าง ๆ อาจจะเกิดการหลุดหลวมขึ้นได้ในระหว่างการทำงาน จะต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวยึด, อุปกรณ์ป้องกัน และส่วนที่ป้องกันความร้อนจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสั่น, สะบัด และการเกิดความร้อนสูงเกินไปขณะใช้งาน

รายการและระยะเวลาในการบำรุงรักษาทั่วไป

รายการสำหรับการบำรุงรักษาเกี่ยวกับการหล่อลื่นระยะเวลาในการตรวจสอบการเปลี่ยนอะไหล่ และชั่วโมงในการทำงานสำหรับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร การพิจารณาเพื่อทำการบำรุงรักษาจะกระทำตามวิธีของการบำรุงรักษาปกติ ตามตารางข้างล่างนี้

เครื่องหมายในตารางมีความหมายดังนี้

รายการนี้จำเป็นสำหรับการตรวจสอบตามปกติ

  l    แสดงระยะเวลาในการเริ่มตรวจสอบครั้งแรก

  m   ระยะเวลาในการทำการตรวจสอบและ/หรือต้องการการบำรุงรักษา

อุปกรณ์

กำหนดเวลา

หัวข้อ

เมื่อ

จำเป็น

8

ช.ม.

50

ช.ม.

120

ช.ม.

250

ช.ม.

500

ช.ม.

1,000

ช.ม.

2,000

ช.ม.

ชิ้นส่วนที่เปลี่ยน

เครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง

ตรวจ

m

น้ำมันเครื่อง

เปลี่ยน

l

m

กรองน้ำมันเครื่อง

l

m

ไส้กรอง

กรองน้ำมันโซล่า

m

ไส้กรอง

กรองดักตะกอนโซล่า

m

ไส้กรอง

กรองอากาศ

ตรวจ

m

ไส้กรอง

เปลี่ยน

m

หม้อน้ำ

ตรวจ

m

เปลี่ยน

m

ท่อยางหม้อน้ำ

m

รังผึ้งหม้อน้ำ

m

สายพานพัดลม

ตรวจ

m

ปรับแต่ง

m

ฝาหม้อน้ำ

m

วาล์วไอดี-ไอเสีย *

m

กำลังอัดกระบอกสูบ *

m

หัวฉีด *

m

กรองของปั๊มหัวฉีด *

m

ไดชาร์ท/ไดสตาร์ท *

m

อัดจาระบีปั๊มน้ำ

m

ตรวจสอบเสียงผิดปกติ

m

ระบบเชื้อเพลิง

ถังโซล่า

ตรวจ

m

น้ำ, ตะกอน

m

ฝาถัง

m

ถ่ายน้ำจากกรองดักน้ำ

m

ระบบไฮดรอลิค

ถัง ไฮดรอลิค

น้ำมัน

ไฮดรอลิค

ตรวจ

m

น้ำมัน

ไฮดรอลิค

เปลี่ยน

m

กรอง

ทางดูด

ทำความสะอาด

m

เปลี่ยนกรอง

ไหลกลับ

l

m

ไส้กรอง

ตรวจการรั่วไหลตาม

สายยางและห่อแป๊บ

m

ตรวจการรั่วไหลของกระบอกไฮดรอลิค

m

ทำความสะอาดไส้กรอง

ที่บล๊อกทางร่วม

m

ไส้กรอง

เฟรมบน

น้ำมันเกียร์ชุดเฟืองทดสวิง

ตรวจ

m

น้ำมันเกียร์

เปลี่ยน

l

m

อัดจาระบีลูกปืนเฟืองสวิง

m

จาระบี

ตรวจหน้าสัมผัสเฟืองสวิง

m

เปลี่ยนจาระบีในห้องสวิง

m

จาระบีพิเศษ

MOS2

ตรวจการทำงานสวิงเบรค

m

อัดจาระบีคันบังคับและยอย

m

จาระบี

เฟรมล่าง

น้ำมันชุดเฟืองทดเดิน

ตรวจ

m

น้ำมันเครื่อง

เปลี่ยน

l

m

ตรวจการชำรุดสึกหรอ

ของข้อลิ้งค์และแผ่นชูส์

m

ความตึงโซ่สายพาน

m

ตรวจการรั่วไหลของ

โรลเลอร์บน-ล่าง

m

ตรวจการรั่วไหลของ

ล้อนำและเฟืองทด

m

ตรวจการสึกหรอ

m

ชนิดและจำนวนวัสดุหล่อลื่น

จุดหล่อลื่น

ชนิด

น้ำมัน

ปริมาณ (ลิตร)

เกรดน้ำมัน, จาระบี

จารบี

SK 120 V

SK 200 V

SK 220 V

ไฮดรอลิค

น้ำมันไฮดรอลิค

(ในถัง)

100

(ในถัง)

145

(ในถัง)

165

ISOVG 68

(ทั้งระบบ)

160

(ทั้งระบบ)

270

(ทั้งระบบ)

300

เครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง

14

22

28

"CD" SAE 40

เฟืองทดสวิง

น้ำมันเกียร์

4

7.5

16

"HD" SAE 90

เฟืองทดเดิน

น้ำมันเครื่อง

3x2

5.3x2

7.5x2

"CD" SAE 40

โรลเล่อร์ล่าง

โรลเล่อร์บน

ล้อน้ำ

สลักอุปกรณ์ขุด

จารบี E.P.

15 จุด

16 จุด

16 จุด

EXTREME-PRESSURE

N.L.G.I. No.2

รางสวิง

1 จุด

1 จุด

1 จุด

ชุดเร่งโซ่

2 จุด

2 จุด

2 จุด

เฟืองสวิง

จารบีพิเศษ

6.4 ก.ก.

8.5 ก.ก.

11.3 ก.ก.

MOS2 GREASE

N.L.G.I. No..1

ถังโซล่า

น้ำมันโซล่า

250

315

315

หม้อน้ำ

น้ำ

19

27

30

 

 

 

 

ไส้กรองชนิดต่าง ๆ

ลำดับ

อุปกรณ์

SK 120 V

SK 200 V

SK 220 V

จำนวน

ระยะเวลาที่เปลี่ยน

1

ถังไฮดรอลิค

(ไหลกลับ)

YR50V00006F1

YN50V00004F1

YN50V00004F1

1

เปลี่ยนทุก 500 ช.ม.

(เปลี่ยนครั้งแรกที่50ช.ม.)

­

ถังไฮดรอลิค

(ทางดูด)

YW50V00002F1

YN50V00002F1

2446R330F1

1

ทำความสะอาด

ทุก2,000ช.ม.

2

กรองอากาศ

(ใน)

LP11P1013P1

YN11P01013P1

YN11P01013P1

1

ทำความสะอาด

หรือเปลี่ยน

กรองอากาศ

(นอก)

LP11P00004S002

YN11P00001S002

YN11P00001S002

1

ทำความสะอาด

หรือเปลี่ยน

3

เครื่องยนต์

(กรองเครื่อง)

89431-2190

ME088532

ME 074013

1

เปลี่ยนทุก 500 ช.ม.

(เปลี่ยนครั้งแรกที่50ช.ม.)

4

ไส้กรองโซล่า

894325-4630

ME035393

ME 035393

1

เปลี่ยนทุก 500 ช.ม.

5

แอร์คอนดิชั่น

YN20M00010 S004

YN20M00010S004

YN20M00010S004

1

เปลี่ยนทุก 500 ช.ม.

6

ไส้กรอง

ไพล๊อตไลน์

2446R351F1

2446R351F1

2446R351F1

1

ทำความสะอาด

ทุก 2,000 ช.ม.

7

ไส้กรองโซล่า

ตัวแรก

2446U287S4

2446U287S4

2446U287S4

1

เปลี่ยนทุก 500 ช.ม.


บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝ่ายขาย : 086-4785805
ฝ่ายอะไหล่ : 086-4785805
ฝ่ายธุรการและบริการ : โทร 044-255607-9 แฟกซ์ 044-255607
Email : tiamtinkorat@gmail.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.