บริษัทเทียมถิ่น จำกัด
การบำรุงรักษา รถขุดไฮดรอลิค komatsu
KOMATSU รุ่น PC200-6
KOMATSU รุ่น PC200-7A


KOMATSU รุ่น PC200-7A
ข้อแนะนำการใช้และบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิคยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC200-7A

ข้อแนะนำการใช้และบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิคยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC200-7A

การบำรุงรักษา

ตรวจสอบเลขชั่วโมงการทำงาน

       ตรวจสอบเลขชั่วโมงการทำงานที่ SERVICE METER ทุก ๆ วัน ถ้าถึงชั่วโมงการทำงานที่จำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาให้ทำการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด

ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในน้ำมันหล่อลื่นที่ถ่ายทิ้งและที่ติดอยู่ที่กรอง

       หลังจากการทำการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น หรือไส้กรอง ให้ตรวจสอบเศษโลหะและสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนมากับน้ำมันหรือติดอยู่ที่ไส้กรอง ถ้าพบเศษโลหะหรือสิ่งแปลกปลอมที่มีปริมาณมากให้ติดต่อปรึกษาผู้แทนจำหน่ายของท่านหรือช่างบริการที่ผ่านการอบรม

สถานที่ทำงานที่มีฝุ่นมาก

       ขณะที่ต้องทำงานในสถานที่ที่มีฝุ่นมากให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่อไปนี้

 • เช็คการอุดตันของไส้กรองอากาศบ่อย ๆ โดยตรวจเช็คที่ดัสอินดิเคเตอร์ ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น
 • ทำความสะอาดครีบหม้อน้ำบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้ครีบหม้อน้ำอุดตัน
 • ทำความสะอาดและเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงบ่อย ๆ
 • ทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะมอเตอร์สตาร์ท และไดชาร์จ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของฝุ่น
 • เมื่อทำการตรวจเช็ค หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ให้จอดเครื่องจักรในสถานที่ ๆ ไม่มีฝุ่น เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเจือปนในน้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันหล่อลื่น

 • น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทำงานภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิและความดันสูงขณะทำงานจะทำให้คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นเสื่อมลง
 • ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมตามขนาดและอุณหภูมิในการใช้งาน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา แม้ว่าน้ำมันจะไม่สกปรกก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด
 • อย่าผสมน้ำมันต่างเกรดหรือต่างชนิดเข้าด้วยกัน
 • เติมน้ำมันให้ได้ระดับที่กำหนดอยู่เสมอ น้ำมันมากเกินไป หรือน้อยเกินไปจะก่อให้เกิดปัญหา
 • ถ้ามีสิ่งเจือปนอยู่ในน้ำมันหล่อลื่นของชุดอุปกรณ์ทำงาน เช่น มีน้ำหรืออากาศผสมอยู่ในน้ำมันให้ติดต่อผู้แทนจำหน่าย หากปล่อยไว้นานเครื่องจักรอาจเกิดการเสียหายมากขึ้น
 • เมื่อเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ให้เปลี่ยนกรองด้วยเสมอ เมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เติมน้ำมันเครื่องที่สะอาดในไส้กรองก่อนประกอบกับเครื่องยนต์
 • วิเคราะห์น้ำมันตามระยะที่กำหนดเพื่อตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร ซึ่งสามารถใช้บริการนี้ได้โดยติดต่อกับผู้แทนจำหน่ายของท่าน

ไส้กรอง

 • ไส้กรองเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญมากไส้กรองป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมที่เจอปนอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศ เข้าไปภายในอุปกรณ์สำคัญ เพื่อไม่ให้เป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เปลี่ยนไส้กรองทุกจุดตามระยะเวลา สำหรับรายละเอียดให้ดูคู่มือการใช้และบำรุงรักษาแต่เมื่อต้องทำงานในสภาวะที่ไม่เหมาะสม ต้องพิจารณาเปลี่ยนไส้กรองในระยะเวลาที่เร็วขึ้น ตามความเหมาะสมของน้ำมันหล่อลื่นและค่ากำมะถันที่ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้
 • ห้ามล้างกรองกระดาษ (CARTRIDGE) แล้วนำมาใช้อีกครั้งต้องเปลี่ยนกรองใหม่เสมอ
 • เมื่อเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องให้ตรวจสอบถ้าพบเศษโลหะติดมากับไส้กรองตัวเก่า โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำเพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้น ของการเสียหายภายในของเครื่องจักร
 • ห้ามแกะห่อของไส้กรองใหม่และเก็บเอาไว้ ควรแกะห่อออกเมื่อต้องการใช้ไส้กรองลูกนั้น

รายละเอียดของระบบไฟฟ้า

 • ถ้าสายไฟเปียกหรือฉนวนเสียหาย กระแสไฟฟ้าจะเกิดการรั่วไหล และอาจเกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องจักร จึงห้ามล้างภายในห้องคนขับด้วยน้ำเมื่อต้องการล้างเครื่องจักรอย่าให้น้ำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • การบริการของระบบไฟฟ้า มีดังนี้
  1. ตรวจสอบความตึงสายพานพัดลม
  2. ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกกร่อนของสายพานพัดลม
  3. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่
 • ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่นอกเหนือจากโคมัตสุกำหนด
 • กล่องควบคุมอิเล็คทอรนิคส์ อาจถูกรบกวน โดยคลื่นวิทยุจากภายนอก ดังนั้นก่อนการติดตั้งเครื่องรับวิทยุ หรืออุปกรณ์ไร้รายอื่น ๆ โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายโคมัตสุของท่าน
 • เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ต่อเข้าจุดต่อที่เตรียมไว้ให้ ห้ามนำมาต่อกับฟิวส์, สวิทซ์สตาร์ทหรือแบตเตอรี่รีเลย์

รายละเอียดของระบบไฮดรอลิค

 • ขณะทำงานและทันทีหลังจากทำงาน อุณหภูมิของระบบไฮดรอลิคจะยังคงสูงอยู่ขณะทำงานระบบไฮดรอลิคจะมีความดันสูง ดังนั้นให้ระมัดระวังในการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก
 • จอดเครื่องจักรบนพื้นราบ วางบุ้งกี๋ลงบนพื้นดินจากนั้นระบายความดันภายในวงจรของกระบอไฮดรอลิก
 • ดับเครื่องยนต์เสมอ
 • ทันทีหลังจากทำงาน น้ำมันไฮดรอลิคและน้ำมันหล่อลื่นจะมีอุณหภูมิสูงและความดันสูงควรรอจนอุณหภูมิลดลงก่อนเริ่มงานการบำรุงรักษา

การไล่ลมระบบไฮดรอลิค

       เมื่อมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของระบบไฮดรอลิค หรือมีการประกอบท่อทางสายโฮส ของสายไฮดรอลิค เมื่อเสร็จแล้วต้องไล่ลมออกจากระบบไฮดรอลิคทุกครั้ง ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะลดลงแต่อาจมีความดันสะสมอยู่ภายใน ดังนั้นเมื่อคลายปลั๊กหรือสกรูหรือข้อต่อสาย ห้ามยืนอยู่ทางด้านหน้าของชิ้นส่วนนั้นและคลายอย่างช้า ๆ เพื่อระบายความดันภายในก่อนถอดออก

แนวทางการทำบริการ

การบริการ 250 ชั่วโมงแรก (กรณีเครื่องจักรใหม่)

 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างของก้านวาล์วเครื่องยนต์

การบริการเมื่อมีความจำเป็นหรือต้องการ

 • ตรวจสอบทำความสะอาด และเปลี่ยนไส้กรองอากาศ
 • ทำความสะอาดภายในระบบหล่อเย็น
 • ตรวจสอบและปรับตั้งความตึงของโซ่ตีนตะขาบ
 • เปลี่ยนฟันบุ้งกี๋ (แบบสลักยึดแนวตั้ง)
 • เปลี่ยนฟันบุ้งกี๋ (แบสลักยึดแนวนอน)
 • ปรับตั้งระยะห่างของบุ้งกี๋
 • ตรวจสอบระดับน้ำยาล้างกระจกและการเติม
 • ตรวจสอบและปรับตังระบบปรับอากาศ
 • ทำความสะอาดยางปูพื้นห้องเก๋ง
 • การไล่อากาศในระบบไฮดรอลิค
 • การระบายแรงดันภายในระบบไฮดรอลิค
 • ตรวจเช็คก่อนการทำงาน

บริการทุก ๆ 100 ชั่วโมงการทำงาน

 • การหล่อลื่นจุดต่อต่าง ๆ

การบริการทุก ๆ 250 ชั่วโมงการทำงาน

 • ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นในชุด ตัวเรือนสวิงแมชชีนเนอรี่ และการเติมน้ำมันหล่อลื่น
 • ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นในชุด ห้องไฟนัลไดรฟ์ และการเติมน้ำมันหล่อลื่น
 • ตรวจสอบระดับสารละลายในแบตเตอรี่
 • ตรวจสอบ ปรับตั้งความตึงสายพานแอร์

การบริการทุก ๆ 500 ชั่วโมงการทำงาน

 • หล่อลื่นจุดอัดจาระบีของสวิงเซอเคิล (2 จุด)
 • เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง
 • เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเสริม
 • ตรวจสอบระดับจาระบีในอ่างสวิง, การเติมจาระบี
 • ทำความสะอาดกรองของระบบปรับอากาศ
 • ทำความสะอาดและตรวจสอบครีบของหม้อน้ำ, ออยล์คูลเลอร์ และคอนเดนเซอร์
 • ทำความสะอาดภายในและภายนอกไส้กรองอากาศของระบบปรับอากาศ
 • เปลี่ยนไส้กรองระบายอากาศของถังน้ำมันไฮดรอลิค

การบริการทุก ๆ 1,000 ชั่วโมงการทำงาน

 • เปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิค
 • เปลี่ยนกรองปรับสภาพน้ำ
 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น ภายในตัวเรือนสวิงแมชชีนเนอรี่
 • เช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในตัวเรือนแดมเปอร์และการเติมน้ำมันหล่อลื่น
 • ตรวจสอบการขันยึดชิ้นส่วนของเทอร์โบชาร์จ
 • ตรวจสอบความตึงของสายพานพัดลม

การบริการทุก ๆ 2,000 ชั่วโมงการทำงาน

 • เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นภายในตัวเรือนไฟนัลไดรฟ์
 • ทำความสะอาดไส้กรองสเตรนเนอร์ภายในถังไฮดรอลิก
 • ตรวจสอบไดชาร์จ, มอเตอร์สตาร์ท
 • ตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างของวาล์วเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบแดมเปอร์หน้าเครื่องยนต์

การบริการทุก ๆ 4,000 ชั่วโมงการทำงาน

 • ตรวจสอบปั๊มน้ำ

การบริการทุก ๆ 5,000 ชั่วโมงการทำงาน

 • เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค
 • เปลี่ยนกรองไฮดรอลิค

รายการอะไหล่สิ้นเปลือง

       อะไหล่สิ้นเปลือง เช่น ไส้กรอง, ฟันบุ้งกี๋ ฯลฯ ต้องทำการเปลี่ยนตามระยะเวลาการบำรุงรักษาหรือก่อนสึกหรอจนไม่สามารถใช้งานได้ ควรเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในการใช้งานเครื่องจักรสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่ควรใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ที่มีคุณภาพ

       เมื่อสั่งอะไหล่โปรดตรวจสอบหมายเลขของอะไหล่ตาม PRAT BOOK และหมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่ที่อยู่ในวงเล็บให้เปลี่ยนในเวลาเดียวกัน

รายการ

หมายเลขอะไหล่

ชื่ออะไหล่

จำนวน

ระยะเวลาที่เปลี่ยน

ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

6736-51-5141

กรอง

1

ทุก ๆ 500 ชั่วโมง

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

6732-71-6111

กรอง

1

ทุก ๆ 500 ชั่วโมง

ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง-เสริม

600-311-9121

กรอง

1

ทุก ๆ 500 ชั่วโมง

กรองระบายอากาศที่

ถังไฮดรอลิค

20Y-60-21470

ไส้กรอง

1

ทุก ๆ 500 ชั่วโมง

ไส้กรองไฮดรอลิค

20Y-60-31121

(07000-15160)

ไส้กรอง

(โอริง)

1

(1)

ทุก ๆ 1,000ชั่วโมง

กรองปรับสภาพน้ำ

600-411-1191

กรอง

1

ทุก ๆ 1,000ชั่วโมง

ไส้กรองอากาศ

600-185-3100

ไส้กรอง 2 ชั้น

1

-

ไส้กรองเพิ่มเติม

(สำหรับเบรคเกอร์)

20Y-970-1820

(07000-12115)

ไส้กรอง

(โอริง)

1

(1)

-

ตัวอุ่นอากาศไฟฟ้า

6732-11-4811

ประเก็น

2

-

บุ้งกี๋

205-70-74272

(205-70-74281)

(205-70-74291)

205-70-19570

(09244-02496)

205-70-74180

205-70-74190

(176-32-11210)

(01803-02430)

ชิ้นสลักแนวตั้ง

ฟัน

(สลัก)

(ตัวล็อค)

ชิ้นสลักแนวนอน

ฟัน

(สลัก)

ใบตัดด้านข้าง(ซ้าย)

ใบตัดด้านข้าง(ขวา)

(โบลท์)

(นัท)

5

(5)

(5)

5

(5)

1

1

(8)

(8)

 

การเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อเย็น และน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับอุณหภูมิแวดล้อม

ส่วนที่บรรจุ

ชนิดของเหลว

เบอร์น้ำมัน

ความจุด

มาตรฐาน

เปลี่ยนถ่าย

อ่างน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง

SAE 30CD

26.3 liters

6.95 US gal

24 liters

ตัวเรือนสวิงแมชชีนเนอรี่

SAE 30CD

6.6 liters

1.74 US gal

6.6 liters

ตัวเรือนไฟนัลไดรฟ์(แต่ละข้าง)

4.7 liters

1.24 US gal

4.5 liters

ห้องแดมเปอร์

0.75 liters

-

ระบบไฮดรอลิค

SAE 10W

240 liters

63.14 US gal

143 liters

น้ำมันไฮดรอลิค

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันดีเซล

ASTM D975 No.2

400 liters

-

จุดอัดจาระบี

จาระบี

NL GI No.2

-

-

ระบบหล่อเย็น

น้ำ

22.8 liters

 


บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝ่ายขาย : 086-4785805
ฝ่ายอะไหล่ : 086-4785805
ฝ่ายธุรการและบริการ : โทร 044-255607-9 แฟกซ์ 044-255607
Email : tiamtinkorat@gmail.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.