บริษัทเทียมถิ่น จำกัด
การบำรุงรักษา รถตักล้อยาง komatsu
KOMATSU รุ่น WA180-3


KOMATSU รุ่น WA180-3
คู่มือการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล รถตักล้อยาง WA180-3

ข้อแนะนำการใช้  และบำรุงรักษา รถตักล้อยาง ยี่ห้อ  KOMATSU  รุ่น  WA180-3

 

แนวทางการบำรุงรักษา

เฉพาะที่  250  ชั่วโมงแรกเท่านั้น  (กรณีเครื่องจักรใหม่)

·       เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

·       เปลี่ยนกรองน้ำมันระบบส่งกำลัง

·       เปลี่ยนกรองไฮดรอลิคในถังไฮดรอลิค

·       เช็คระยะห่างของวาล์วเครื่องยนต์  และปรับตั้ง

การทำบริการเมื่อต้องการ

·       เช็ค,  ทำความสะอาด  หรือเปลี่ยนกรองอากาศ

·       ทำความสะอาดภายในระบบหล่อเย็น

·       เช็คระดับน้ำมันของระบบส่งกำลัง  และทำการเติม

·       เช็คระดับน้ำมันเพลาท้าย  และทำการเติม

·       ทำความสะอาดเพลาท้ายและรูหายใจ

·       ทำความสะอาดหม้อน้ำ

·       เปลี่ยนโบล์ทยึดใบมีด

·       เปลี่ยนฟันบุ้งกี๋

·       เช็คระดับน้ำยาเช็คกระจกและทำการเติม

·       ปรับตั้งปาร์คกิ้งเบรค

·       เช็คหัวเผา

·       ระบายน้ำจากกรองดักน้ำ

เช็คก่อนการติดเครื่องยนต์

·       เช็คระดับน้ำหล่อเย็น และทำการเติม

·       เช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และทำการเติม

·       เช็คระดับน้ำมันเครื่องในอ่างน้ำมันเครื่อง

·       เช็คและเติมน้ำมันเบรคในถัง

·       เช็คตัวเตือนกรองอากาศอุดตัน

·       เช็คระดับไฟฟ้าและสายไฟ

·       เช็คกรองดักน้ำและตะกอนที่กรองดักน้ำ

·       เช็คประสิทธิภาพของปาร์คกิ้งเบรค

·       เช็คประสิทธิภาพของเบรค

·       เช็คเสียงแตรและเช็คเสียงเตือนขณะถอยหลัง

·       เช็คการเปิดปิดไฟส่องสว่าง, เช็คฝุ่น  และความเสียหาย

·       เช็คสีไอเสียเครื่องยนต์และเสียง

·       เช็คการทำงานของเกจต่าง ๆ

·       เช็คระบบบังคับเลี้ยวและการทำงานของระบบบังคับเลี้ยว

·       เช็คทิศทางการมองกระจกหลัง, เช็คฝุ่น  และความเสียหาย

·       เช็คการล็อคประตู (อุปกรณ์ในห้องคนขับ)

 

 

 

การบริการทุก ๆ 50  ชั่วโมง

·       เช็คความดันลมยาง

·       ระบายน้ำและตะกอนออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิง

การบริการทุก ๆ 100 ชั่วโมง

·       เช็คระดับน้ำมันไฮดรอลิคในถังไฮดรอลิคและทำการเติม

·       ทำความสะอาดกรองของตัวปรับอากาศ

·       การหล่อลื่น

·       ฟันบุ้งกี๋  2  จุด

·       สลักบุ้งกี๋  2  จุด

·       สลักเพลาท้าย  2  จุด

การบริการทุก ๆ  250 ชั่วโมง

·       เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในอ่างน้ำมันเครื่อง  และเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง

·       เช็คความตึงสายพานพัดลมและอัลเทอเนเตอร์  และการปรับแต่ง

·       เช็คน้ำกรดในแบตเตอรี่

·       เช็คการหลุดหลวมของนัท  และทำการขันให้แน่น

·       ทำความสะอาดกรองในระบบปรับอากาศ

·       เช็คความตึงสายพานคอมเพรสเซอร์และปรับตั้ง

·       การหล่อลื่น

Ø  สลักกระบอกดัมพ์  2  จุด

Ø  สลักระบอกยก  4  จุด

Ø  สลักกระบอกยกอาร์ม  2 จุด

Ø  สลักกระบอกคว่ำหงายบุ้งกี๋

Ø  สลักระบอกระบบบังคับเลี้ยว  4  จุด

บริการทุก ๆ 500  ชั่วโมง

·       เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง

·       เปลี่ยนกรองน้ำมันระบบส่งกำลัง

·       การหล่อลื่น

Ø  เพลากลาง (1จุด)

Ø  สลักโคนกระบอกยกอารม (2 จุด)

บริการทุก ๆ 1,000  ชั่วโมง

·       เปลี่ยนน้ำมันระบบส่งกำลัง,  ทำความสะอาด  STRAINER

·       ทำความสะอาดรูหายใจของระบบส่งกำลัง

·       การหล่อลื่น

Ø  เพลาขับหน้า 2 จุด

Ø  จุดรองรับเพลากลาง  1 จุด

Ø  เพลากลาง  2  จุด

Ø  เพลาขับหลัง  2  จุด

Ø  มอเตอร์ดึงดึงเครื่องยนต์ (1 จุด)

·     เปลี่ยนน้ำมันในถังไฮดรอลิค,  เปลี่ยนไส้กรองไฮดรอลิค

·     เช็คแรงขันส่วนต่าง ๆ ของเทอร์โบชาร์จ

·     ตรวจเช็คการหมุนของโรเตอร์เทอร์โบชาร์จ

·     เปลี่ยนกรองปรับสภาพน้ำ

 

การบริการทุก ๆ  2,000  ชั่วโมง

·     เปลี่ยนกรองของรูหายใจในถังไฮดรอลิค

·     เปลี่ยนน้ำมันเพลา

·     เช็คการสึกหรอของดิสเบรค

·     เช็คอัลเทอเนเตอร์, มอเตอร์สตาร์ท

·     เช็คระยะห่างวาล์วเครื่องยนต์

·     ตรวจสอบตัวลดการสั่งสะเทือน (เดมเบอร์)

·     ทำความสะอาดและเช็คเทอร์โบชาร์ท

การบริการทุก ๆ 4,000  ชั่วโมง

·     เช็คปั๊มน้ำ

 

กรณีสถานที่ทำงานมีฝุ่นมาก :

                ขณะที่ต้องทำงานในสถานที่มีฝุ่นมากให้ปฏิบัติตามนี้

·  ตรวจสอบหน้าปัดแสดงการอุดตันของกรองอากาศ  และต้องทำความสะอาด  กรองอากาศในแต่ละช่วงเวลาให้เร็วกว่ากำหนดเวลาปกติ

·  ทำความสะอาดแกนหม้อน้ำระบายความร้อนบ่อย ๆ เพื่อป้องกันการอุดตัน

·  ทำความสะอาดและเปลี่ยนหม้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิงบ่อย ๆ

·  ทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า  โดยเฉพาะมอเตอร์สตาร์ท  และอัลเทอเนเตอร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของฝุ่น

 

แนวทางการบริการ

 

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือเติมน้ำมันอย่าใช้น้ำมันที่ต่างชนิดกัน  ควรเปลี่ยนน้ำมันทั้งระบบในเครื่องจักร

·  ชนิดของน้ำมันและสารหล่อเย็นที่เติมลงในเครื่องจักรซึ่งส่งมาจากโรงงาน  เช่น  ตามตารางข้างล่างนี้

รายการ

ชนิดของสารละลายและชนิดของน้ำมัน

อ่างน้ำมันเครื่องยนต์

SAE 15W-40, API CLASSIFICATION CD

ห้องเกียร์

SAE 10, API CLASSIFICATION CD

เพลา (หน้าและหลัง)

AX 075

เบรค

SAE 5W, API CLASSIFICATION CD

ถังน้ำมันไฮดรอลิค

SAE 10W, API CLASSIFICATION CD

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

ASTM D975 NO.2

หม้อน้ำ

KOMATSU SUPPER COOLANT (AF-ACL)  30%  เติมลงในน้ำหล่อเย็น

 

รายละเอียดของน้ำมันเชื้อเพลิง  สารหล่อเย็น

น้ำมัน (OIL)

·   น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทำงานภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิและความดันสูง จะมีคุณภาพต่ำลง 

·   ควรใช้น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมตามเกรด  และอุณหภูมิในการใช้งาน  ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือการทำงานและการบำรุงรักษา  แม้ว่าน้ำมันนั้นจะไม่สกปรก  ก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด

·   น้ำมันหล่อลื่นเปรียบเสมือนเลือดในร่างกายของมนุษย์  ดังนั้นจึงต้องระมัดระวัง  ดูแลอยู่เสมอ  เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ปะปะเข้าไป

·   อย่าผสมน้ำมันที่ต่างเกรดหรือต่างชนิดเข้าด้วยกัน

·   เติมน้ำมันให้ได้ระดับที่กำหนดอยู่เสมอ  น้ำมันที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะก่อให้เกิดปัญหา

·   ถ้าน้ำมันในอุปกรณ์ทำงานไม่บริสุทธิ์  มีน้ำหรืออากาศปะปนในวงจรให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายโคมัตสุ

·   เมื่อเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นให้เปลี่ยนกรองด้วยเสมอ

·   วิเคราะห์น้ำมันตามระยะที่กำหนดเพื่อตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร  ซึ่งสามารถใช้บริการนี้ได้  โดยติดต่อตัวแทนจำหน่ายโคมัตสุ

·       ถ้าเบรคที่ใช้มีการใช้งานบ่อยหรือเริ่มมีเสียงดัง  ควรเปลี่ยนน้ำมันในช่วงเวลาสั้นลง

 

รายการวัสดุสิ้นเปลือง

รายการ

PART NO.

ชื่อชิ้นส่วน

จำนวน

ระยะในการเปลี่ยน

กรองน้ำมันเครื่อง

600-211-5241

กรองน้ำมันเครื่อง

1

ทุก ๆ 250 ชั่วโมง

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

600-311-7440

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

1

ทุก ๆ 500 ชั่วโมง

กรองน้ำมันของระบบส่งกำลัง

424-16-11140

(424-16-11130)

(419-15-14860)

(07002-11223)

(419-15-14870)

ไส้กรอง

(โอริง)

(โอริง)

(โอริง)

(ปะเก็น)

1

(1)

(1)

(1)

(1)

ทุก ๆ 500 ชั่วโมง

กรอง STRAINER ของระบบส่งกำลัง

07000-02085

(โอริง)

1

ทุกๆ 1,000ชั่วโมง

กรองปรับสภาพน้ำ

600-411-11190

กรองปรับสภาพน้ำ

1

ทุกๆ 1,000 ชั่วโมง

กรองไฮดรอลิค

07063-01054

(07000-12115)

ไส้กรอง

(โอริง)

1

(1)

ทุกๆ 1,000 ชั่วโมง

รูหายใจของถังไฮดรอลิค

417-60-15380

ไส้กรอง

1

ทุกๆ 2,000 ชั่วโมง

กรองอากาศ

6131-82-7011

600-181-8300

ไส้กรองชั้นเดียว

ชุดไส้กรอง 2 ชั้น

1

1

-

 

น็อตล็อคใบมีด

417-815-121

417-815-1220

(02090-11475)

(002290-11422)

(01643-32260)

ตรงกลางใบมีด

ด้านข้างใบมีด

(โบล์ท)

(นัท)

(WASHER)

1

2

(8)

(8)

(8)

-

 

 

 

 


บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ฝ่ายขาย : 086-4785805
ฝ่ายอะไหล่ : 086-4785805
ฝ่ายธุรการและบริการ : โทร 044-255607-9 แฟกซ์ 044-255607
Email : tiamtinkorat@gmail.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.