บริษัทเทียมถิ่น จำกัด
รายการหลัก
เครื่องจักรใช้แล้ว
เครื่องจักรใหม่
อะไหล่
สเปค
How to
กระดานข่าว
สมัครสมาชิกเว็บ

เราจะส่งข้อมูลข่าวสารและ

เรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับเครื่อง

จักรกลหนักทั้งเก่าและใหม่

ไปให้สมาชิกทาง E-mail

แก้ไขข้อมูลสมาชิก
user name
password

 Member Login
user name
user name และ password สำหรับเขามาแก้ไขข้อมูลสมาชิก และ update บนเว็บ โปรดใช้ภาษาอังกฤษ และ ติดกัน
pass word
Member Form
ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์ติดต่อ
Email
ทำธุรกิจเกี่ยวกับ
ตำแหน่ง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
 

 


บริษัท เทียมถิ่น จำกัด
733 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 044-255607-9 , แฟกซ์ 044-255607

ฝ่ายขาย :พิพัฒน์ 01-5471577 , พรพิไล 01-5936366
ฝ่ายอะไหล่และบริการ :โทร 044-255607
Email : sales@tiamtin.com

Copyright © 2003 tiamtin.  All rights reserved.